ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก สามารถเข้าชมดูรายละเอียดและการนำเสนองานของนายเมธี มิตราช นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้ที่นี้

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติข้าพเจ้า

นายเมธี มิตราช (ตี้)
เกิดเมื่อ 20 มีนาคม 2529
135/12 บ.หนองแวงน้อย
ต.หนองแวง อ.น้ำโสม
จ.อุดรธานี 41210
จบจากโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ที่ฝึกงาน ศาลแพ่งรัชดา กรุงเทพมหานคร
ระยะในการฝึกงาน ตั้งแต่ 3 พฤษจิกายน 2551 - 30 มกราคม 2552

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานในระบบศาล
และสามารถนำไปใช้ในอนาคตต่อไป

ปฎิบัติการ web blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ

มีสิทธิ์แค่คิดถึงความเห็น