ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก สามารถเข้าชมดูรายละเอียดและการนำเสนองานของนายเมธี มิตราช นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงได้ที่นี้

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ปฎิบัติการ web blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่มีความคิดเห็น:


มีสิทธิ์แค่คิดถึงความเห็น